ile kosztuje nas
KOŚCIÓŁ KATOLICKI?
Od podpisania konkordatu wydaliśmy:
000000000 zł
W przeliczeniu na jedną osobę wydaliśmy:
000000000 zł
W każdej sekundzie płacimy na kościół:
79 zł

Postulaty

1. Świeckie państwo (Konstytucja oraz akty prawne)

Równość bezwyznaniowości oraz wszystkich wyznań - koniec z konkordatem, który na uprzywilejowanej pozycji stawia jeden związek wyznaniowy.

2. Świecka szkoła i uczelnie

Szkoła publiczna ma uczyć w oparciu o najlepszy stan wiedzy naukowej i eksperckiej. Nauka "religii" zastąpiona kompleksowym nauczaniem "o człowieku" zawierającym przedmioty z pogranicza filozofii i etyki. Rzetelna i solidna edukacja seksualna

3. Świeckie urzędy i instytucje państwowe

Instytucje państwowe są dla wszystkich. Dość podporządkowywania się decyzjom kleru. Uroczystościom i okazjom państwowym nie powinna nieodłącznie towarzyszyć msza. Koniec ze święceniem wszystkiego i wszystkich. Dość utrzymywania kapelanów, kaplic, przedmiotów kultu.

4. Świecka przestrzeń publiczna (w tym media)

Indoktrynacja w przestrzeni publicznej, symbole religijne na każdym kroku. Tendencyjne media pokazujące w głównym czasie antenowym uroczystości religijne, programy katolickie, itd. Skończymy z tym. Zakłócanie porządku publicznego, łamanie zasad dobrego współżycia, naruszanie ciszy nocnej i norm hałasu na zasadach identycznych z działalnością obywatelską.

5. Świeckie finanse

 • Dość transferowania nieuzasadnionych sum na działalność kościelną.
 • Koniec z finansowaniem prywatnych centrów indoktrynacji, jakimi są uczelnie i szkoły wyznaniowe.
 • Finansowanie związków wyznaniowych z dobrowolnych datków
 • Koniec z bonifikatami i rozdawnictwem gruntów
 • Należne opodatkowanie działalności związków wyznaniowych
 • Cofnięcie zwolnień z danin na rzecz państwa (akcyza, podatki gruntowe, etc.)
 • "Posługa duszpasterska" to nie etat!

6. Świeckie zdrowie

 • Służba zdrowia korzystająca z metod leczenia w oparciu o aktualną wiedzę medyczną
 • Powszechny dostęp do antykoncepcji
 • powszechny dostęp do procedur przerywania ciąży
 • powszechny dostęp do procedur walki ze skutkami niepłodności (tych skutecznych, typu zapłodnienie pozaustrojowe, nie zaś "naprotechnologia")
 • Ograniczenie "klauzuli sumienia" i innych przesłanek pozwalających na bezkarne nieudzielanie pomocy pacjentkom i pacjentom.
 • Całkowite wyłączenie leczenia modlitwą, obrzędów magicznych, medycyny alternatywnej z merytorycznej debaty o zdrowiu obywatelskim
 • Walka z zabobonnymi ruchami antyszczepionkowymi
 • Sankcje dla osób odpowiedzialnych, które zaniechały szczepień bądź leczenia osób zależnych (w tym dzieci) bez uzasadnionych podstaw medycznych
 • Zakaz przeprowadzania egzorcyzmów.

7. Świecki Urząd Stanu Cywilnego

 • Stan cywilny nie jest dyktowany przez Episkopat
 • To świeckie prawo stanowi, kto i na jakich zasadach zawiera związek partnerski lub małżeństwo
 • Instrumenty prawne ułatwiające legalizację związków małżeńskich zawieranych w związkach wyznaniowych
 • Zastąpienie małżeństw "konkordatowych" regulowanymi w osobnych ustawach dla wszystkich zainteresowanych wspólnot wyznaniowych.